ssl-header
123

Välkommen

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA),  barnpsykiatriska kliniker (BUP) och behandlingshem.

Styrelsemöte i november

ssl1510580469

Solna den 13 november 2017

Hej på er Bästa medlemmar!

Så har nu styrelsen träffats igen.

Den här gången har vi sett över vår verksamhetsplan och kostaterar att vi håller oss fast i den ledstång som planen är.

Vi har kommit överens om att, återigen, till utbildningsdepartementet och skolverket, påtala vikten av att vi sjukhuslärare inkluderas i kommande eventuella satsningar på skolan och  lärarlönerna.

Vi har funderat över vad det nya förslaget om att förskoleklassen ska bli obligatorisk kan innebära för oss och/eller för lekterapin. Vi har beslutat oss för att läsa propositionen ordentligt och kommentera den.

Vi längtar efter att få höra vart nästa Rikssymposium kommer att hållas!! Vi kommer att tjata, och gnata och fråga tills vi får veta var det blir! J! Hör av er till oss ni som tänker ha kul och anordna det!  

Varma hälsningar i höstblåsten från oss i styrelsen!

Copyright © 2011-2019 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia