ssl-header

SSL-bladet nr 98

ssl1493194460
 • Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida
 • Information från ordförande, Karin Svensson
 • Konferens för skolledare med ansvar för särskild undervisning på sjukhus, Jane Oxalaryd
 • Minnesanteckningar från Barnonkolognätverkets konferens, Agneta Lindh Wennefjord
 • Konferens ”Barn som är syskon/anhöriga”, Karin Karlsson
 • Ny på jobbet! Åse Öhman
 • Fondtips, Agneta Lindh Wennefjord
 • Litteratur- och länktips
 • Information, SSL och HOPE-medlemskap! Karin Svensson och Jane Oxalaryd
 • Ändringar till hemsidan, adressändringar m.m. Niklas Johansson och Allan Anttila
 • Medlemsansökan - blankett, Allan Anttila
 • Slutord, Agneta Lindh Wennefjord

SSL-bladet98.pdf

Copyright © 2011-2018 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia