ssl-header

SSL-bladet nr 99

ssl1503252838
 • Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida
 • Information från ordförande, Karin Svensson
 • Rapport från SSL:s styrelsemöte i Umeå, Agneta Eklund
 • Axplock från workshops i Umeå, Jane Oxalaryd, Karin Lönn och Bo Eriksson
 • Kort reflektion över Rikssymposiet ”Norrsken”, Pia Hasselborg
 • Utvärdering av Rikssymposiet ”Norrsken”, Gunnar Berlin, Kerstin Larsson, Lars-Åke
 • Norrdström, Ingrid Olsson och Karin Svensson
 • Regionmöte för sjukhuslärare i Östra regionen, Pia Hasselborg
 • Vårsalong i Linköping, ”Våren i korridoren”, Andreas Svensson
 • Tänkte tacka för min stund i styrelsen, Agneta Eklund
 • Nya kollegor! Maria Nycander och Kathleen Tenstam
 • Information från HOPE, Andreas Svensson och Jane Oxalaryd
 • Information: Resultatet av omröstningen för logotyp till SSL, Niklas Johansson
 • Litteraturtips och Länktips,
 • Slutord med elevarbete, Agneta Lindh Wennefjord och Maja

SSL-bladet99.pdf

Copyright © 2011-2018 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia