ssl-header

SSL-bladet nr 103

ssl1534462600
 • Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida
 • Information från ordförande, Karin Svensson
 • Rapport från SSL:s styrelsemöte i Stockholm, Tomas Huss, Karin Svensson m.fl.
 • Regionträff i Sundsvall, Lars J Eriksson och Karin Svensson
 • Vernissage i Linköping, ”Vår demokrati”, Tora Borén och Andreas Svensson
 • Hope-kongress i Poznan, Maria Ehrnberg
 • Workshop,” Starry night”, Nina Lindberg
 • Glada minnen från HOPE-kongressen, Cecilia Dahlberg och Maria Strand Gustbee
 • Ny kollega! Maja Johansson Gaimer, Linköping
 • HOPE-information, Andreas Svensson
 • Rikssymposium i Linköping 2019, Anders Hedman
 • Litteraturtips och Länktips, Jonas Linge, Helen Olsson och Agneta Lindh Wennefjord
 • Slutord, Agneta Lindh Wennefjord

SSL-bladet 8 juni 2018.pdf

Copyright © 2011-2019 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia