ssl-header

SSL-bladet nr 97

ssl1485288056
 • Hej alla glada SSL-medlemmar, Redaktörens sida
 •  Information från ordförande, Karin Svensson
 •  Leukemi- och Hjärntumördagar på Ågrenska, Cecilia Johansson,
 • Anneli Dahl, Mathias Dahlander och Agneta Lindh Wennefjord
 •  Ny på jobbet, Maria Strand Gustbée
 •  Och en som slutar som sjukhuslärare..., Ronny Nordenjack
 •  HOPE-information, Jane Oxalaryd och Klas Brunnander
 •  Barn som är syskon/anhöriga, Karin Karlsson
 •  Regiondag för BUP-lärare i Västerås, Gunilla Bäckman
 •  Information, Skolverkets stödmaterial, Agneta Lindh Wennefjord
 •  Länktips, Anita Björklund-Hammarberg
 •  Pedagogiska tips, Anita Björklund-Hammarberg
 •  Litteraturtips, Kjell Dahlander
 •  God Jul och Gott Nytt År! Agneta Lindh Wennefjord

SSL-bladet97.pdf

Copyright © 2011-2018 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia