ssl-header
123

Välkommen

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA),  barnpsykiatriska kliniker (BUP) och behandlingshem.

Augusti

Då är det dags att hälsa alla medlemmar välkomna tillbaka till ett nytt läsår.

Hoppas alla kunna njuta av  sin ledighet, även om sommaren inte kommer gå ill historien som den bästa då det gäller badväder.

Hoppas ni kunnat samla på er gott om energi, för att möta alla de utmanigar som väntar oss det kommande läsåret

Rikssymposium 2017

Tack alla för ett mycket trevlig och väl genomfört Rikssymposium. Nu väntar vi ivrigt på att se vilka som vill arrangera symposiet 2019.

FONDTIPS

Det händer att vi i SSLs styrelse får frågor från våra medlemmar om tips på fonder att söka medel från till olika slag av fortbildning, Rikssymposier, HOPE-kongresser samt annat utbyte av olika slag för oss sjukhuslärare. Med anledning av detta har vi nu gjort ett försök att sammanställa en lista över de fonder där det finns möjligt för oss att söka pengar från. 

Fondtips.docx

Copyright © 2011 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia