ssl-header

SSL-bladet nr 100

ssl-article-img
 • Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida
 • Information från ordförande, Karin Svensson
 • Kort info från läsårets första styrelsemöte, Agneta, Allan, Jane, Karin, Niklas och Thomas
 • Barnonkolognätverkets konferens för sjukhuslärare, Carina Eriksson
 • Regiondag för sjukhuslärare i Uppsalaregionen, Nils Eriksson
 • Utbildningsdag på SPSM, Åse Öhman
 • Regionkonferens i Trollhättan, Stefan Kärvling
 • Höstaktivitet på sjukhusskolan, Agneta Eklund och Michael Roos
 • Ny på jobbet! Helen Olsson
 • Lönestatistik, Allan Anttila, Nathalie Anttila och Andreas Noreén
 • Litteratur- och länktips, Agneta Lindh Wennefjord
 • Information, SSL och HOPE-medlemskap! Karin Svensson och Jane Oxalaryd
 • Ändringar till hemsidan, adressändringar m.m. Niklas Johansson och Allan Anttila
 • Medlemsansökan, Allan Anttila
 • Slutord, Agneta Lindh Wennefjord

SSL-bladet100.pdf

SSL-bladet nr 99

ssl-article-img
 • Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida
 • Information från ordförande, Karin Svensson
 • Rapport från SSL:s styrelsemöte i Umeå, Agneta Eklund
 • Axplock från workshops i Umeå, Jane Oxalaryd, Karin Lönn och Bo Eriksson
 • Kort reflektion över Rikssymposiet ”Norrsken”, Pia Hasselborg
 • Utvärdering av Rikssymposiet ”Norrsken”, Gunnar Berlin, Kerstin Larsson, Lars-Åke
 • Norrdström, Ingrid Olsson och Karin Svensson
 • Regionmöte för sjukhuslärare i Östra regionen, Pia Hasselborg
 • Vårsalong i Linköping, ”Våren i korridoren”, Andreas Svensson
 • Tänkte tacka för min stund i styrelsen, Agneta Eklund
 • Nya kollegor! Maria Nycander och Kathleen Tenstam
 • Information från HOPE, Andreas Svensson och Jane Oxalaryd
 • Information: Resultatet av omröstningen för logotyp till SSL, Niklas Johansson
 • Litteraturtips och Länktips,
 • Slutord med elevarbete, Agneta Lindh Wennefjord och Maja

SSL-bladet99.pdf

Copyright © 2011 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia