ssl-header
123

Välkommen

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA),  barnpsykiatriska kliniker (BUP) och behandlingshem.

Styrelsemöte i februari

Då har styrelsen träffats och genomfört årets första styrelsemöte. Även denna gång, precis som förra så var mötet förlagt till Café & co i Stockholm. Under styrelsemötet förberedde vi bl.a. riksmötet som går av stapeln i Linköping i maj. Efter telefonkontakt med arrangörerna så kan vi konstatera att de är redo att ta emot oss i maj. Roligt att det är så många anmälda, är ni ej anmälda så skynda er att göra det. I skrivande stund har det ej kommit in några motioner inför Riksmötet.

Hälsningar ifrån oss i SSL:s styrelse

Rikssymposium 8-9 maj 2019

ssl-article-img

Välkomna till SSL:s Rikssymposium i Linköping 8-9 maj 2019!

Anmäl er via vårt formulär här

Spikat program RS (1).docx

Styrelsemöte i oktober

Hej alla medlemmar! Nu har vi haft årets andra och sista styrelsemöte.

Styrelsen löser många frågor och spörsmål via mail och telefonkontakt men det är viktigt att få mötas på riktigt för att få en fungerande grupp som kan samarbeta på ett bra sätt.

Den här gången provade vi att ha vårt möte på ett café som specialiserat sig på att hyra ut bord och konferensrum till personer som har sitt kontor ”på fickan”. Det fungerade bra till en tämligen låg kostnad om man jämför med vad ett konferensrum kan kosta på till exempel ett hotell.

På agendan den här gången stod framför allt information ifrån det möte som jag och Thomas deltog i den 25 september, då SSL var inbjudna till SPSM tillsammans med SKL, skolinspektionen, skolverket och IVO. Det var ett givande möte, mer om detta kommer ni att kunna läsa i SSL-bladet. Vi kan i alla fall konstatera att SPSM:s representanter var mycket intresserade av och även insatta i sjukhusskolornas verksamhet! Det var verkligen roligt att höra och förstå tycker vi som var med.

Vi för i styrelsen ett resonemang omkring det faktum att flera av våra kollegor i landet har valt att lämna sina jobb på sjukhusskolorna! Flera av er har nämnt lönen och det faktum att vi halkat efter i löneutvecklingen som ett skäl till detta. SPSM är informerade men hur kan vi i styrelsen gå vidare??? Vi hade hoppats få möjlighet att lyfta den här frågan med Skolverket.

Vi hade även kontakt med våra vänner i Linköping som ju är i full gång med att planera Rikssymposiet 2019! Det ska bli kul att ses där och glöm inte att anmäla er till deras aktivitet Öppen scen!! Äntligen får vi alla en chans att visa våra (kanske) dolda talanger.J

Varma hälsningar till Er alla ifrån Styrelsen gm

Karin Svensson, ordförande

Copyright © 2011-2019 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia