ssl-header
123

Välkommen

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA),  barnpsykiatriska kliniker (BUP) och behandlingshem.

Anmälan rikssymposium i Östersund.

Länk till anmälan.

https://www.sjukhuslararforeni...

Rikssymposiet

Hej alla! Östersundslärarna har fått indikationer på att deras  kommun, oavsett pandemiläge, kommer att hålla fast vid nuvarande pandemirestriktioner fram till årsskiftet. Detta gör att läget för att ha rikssymposiet under 2021, känns väldigt osäkert. Så med detta i beaktande har Östersundlärarna tillsammans med Sjukhuslärarföreningen beslutat att flytta fram rikssymposiet till den 25/1-26/1 2022. Ni som bokat boende på Gamla teatern och använt bokningskoden ”Rikssymposium21” behöver inte boka om hotellet, er bokning flyttas automatiskt till de nya datumen.

Hoppas vi ses i Östersund i januari!

Viktig information!

ssl-article-img

Viktig information!

I slutet av augusti var det dags för läsårets första styrelsemöte. Den här gången möttes delar av styrelsen i Uppsala och ett par ledamöter var med oss via länk. Det fungerade mycket bra och vi hade flera ärenden att behandla och ta ställning till. Fokus låg naturligtvis på ekonomi, fortbildning för sjukhuslärare samt kommande Rikssymposium som skulle gå av stapeln i Uppsala i maj 2021. Under rådande omständigheter med Coronapandemin och att flera av sjukhuslärarna i Uppsala sökt sig bort till andra arbetsplatser behöver vi tänka om. Det kommer tyvärr inte att bli något Rikssymposium i Uppsala nästa vår.

SSL:s styrelse bollar nu tankar och idéer med varandra om möjligheten att kunna genomföra delar av symposiet via länk, och ett par föreläsare har redan ställt sig positiva till detta förslag. Det är vi mycket glada för! Styrelsen kommer att arbeta vidare med olika idéer under hösten och vi tar naturligtvis tacksamt emot förslag från er medlemmar också.

Håll utkik i era mailboxar och på vår hemsida för uppdaterad information.

Nu önskar jag er alla en fin hösttermin!

SSL:s styrelse genom

Agneta Lindh Wennefjord

Ledamot i SSL:s styrelse

f.d. sjukhuslärare i Uppsala

E-post:

agneta.lindhwennefjord@edu.knivsta.se

Copyright © 2011-2022 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia