ssl-header

SSL-bladet 110

Innehåll

 Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida 

 Information från ordförande, Karin Svensson 

 Rapport från SPSM:s ledardagar i Solna den 6–7 februari. 

 Nätverksträff för sjukhuslärare vid Sveriges barnonkologcentra, Anna, Sofie och Therese 

 Erfarenhetsutbyte, Kalmar-Växjö, Lena och Catarina i Kalmar 

 Barn och familjeläger, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, tips från Karin Karlsson 

 Kuriosa; alla årtal vi haft årsmöten och rikssymposium, Agneta Lindh Wennefjord 

 Inbjudan rikssymposiet 2021 

 Litteraturtips och Länktips 

 Slutord, Helén Olsson

SSL-bladet, 2020 03 20 (1).pdf

SSL-bladet 109

 Hej alla glada SSL-medlemmar, Redaktörens sida

 Information från ordförande, Karin Svensson

 Lönestatistik, SSL styrelse/Helén

 Sjukhuslärarträff, SOMA mellansverige, Agneta Lindh Wennefjord

 Barncancerfondens lärarnätverk, Carina Lindquist

 Ska jag gasa eller bromsa? Cristina Eklund

 Presentation av ny medlem, Hans Helldahl

 Länktips, Helén Olsson

 God Jul och Gott Nytt År!

SSL-Bladet, 13 dec. 2019.pdf

Copyright © 2011-2021 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia