ssl-header

SSL-bladet nr 105

• Hej alla glada SSL-medlemmar, Redaktörens sida

• Information från ordförande, Karin Svensson

• Utbildningsdag med Björn Olsson, SPSM och BCF, Helen Olsson

• Info Rikssymposiet i Linköping 2019, Anders Hedman

• Litteraturtips, Agneta Lindh Wennefjord

• God Jul och Gott Nytt År!

SSL-Bladet, 18 dec. 2018.pdf

SSL-bladet nr 104

 • Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida 
 • Information från ordförande, Karin Svensson 
 • Linköpings nya sjukhusbibliotek, ”Fokus”, Andreas Svensson
 • Träff för BCF nätverk för lärare vid barnonkologcentra, Ingrid Olsson och Karin Svensson 
 • Träff för Soma-sjukhuslärare från Mellansverige, Lotta Olofsson
 • Sjukhuslärarbesök från Småland och Skåne i Halmstad, Agneta Eklund 
 • HOPE-kongressen i Poznan, Polen, maj 2018, Helen Olsson
 • Nya på jobbet! Lotta Olofsson och Helena Carlsson 
 • Höstaktivitet på Sjukhusskolan, Agneta Eklund 
 • Mer från Linköping! Studiebesök i Dublin och Londons sjukhusskolor, Andreas Svensson 
 • Välkommen till SSL:s Rikssymposium i Linköping, Anders Hedman 
 • Litteratur- och länktips, Agneta Lindh Wennefjord 
 • Information, SSL och HOPE-medlemskap! Karin Svensson och Andreas Svensson
 • Ändringar till hemsidan, adressändringar m.m. Niklas Johansson och Allan Anttila
 • Medlemsansökan, Allan Anttila 
 • Slutord, Agneta Lindh Wennefjord

SSL-bladet, 20181026 - kopia.pdf

Copyright © 2011-2019 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia