ssl-header

SSL-bladet nr 101

ssl-article-img
 • Hej alla glada SSL-medlemmar, Redaktörens sida
 • Information från ordförande, Karin Svensson
 • Sjukhusskolans digitalisering, Björn Olsson
 • 6-årsverksamheten på Lekterapin i Uppsala, Agneta Lindh Wennefjord och Sabina Westerlind
 • Skapande skola-projektet i Uppsala, Jonas Linge
 • Studieresa till Rom, Gunnar Berlin och Karin Svensson
 • Ny medlem i SSL:s styrelse, Thomas Huss
 • Hälsningar från en nybliven pensionär, Gunilla Bäckman
 • Litteraturtips och Pedagogiska tips, Agneta Lindh Wennefjord
 • God Jul och Gott Nytt År!

SSLbladet_101.pdf

SSL-bladet nr 100

ssl-article-img
 • Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida
 • Information från ordförande, Karin Svensson
 • Kort info från läsårets första styrelsemöte, Agneta, Allan, Jane, Karin, Niklas och Thomas
 • Barnonkolognätverkets konferens för sjukhuslärare, Carina Eriksson
 • Regiondag för sjukhuslärare i Uppsalaregionen, Nils Eriksson
 • Utbildningsdag på SPSM, Åse Öhman
 • Regionkonferens i Trollhättan, Stefan Kärvling
 • Höstaktivitet på sjukhusskolan, Agneta Eklund och Michael Roos
 • Ny på jobbet! Helen Olsson
 • Lönestatistik, Allan Anttila, Nathalie Anttila och Andreas Noreén
 • Litteratur- och länktips, Agneta Lindh Wennefjord
 • Information, SSL och HOPE-medlemskap! Karin Svensson och Jane Oxalaryd
 • Ändringar till hemsidan, adressändringar m.m. Niklas Johansson och Allan Anttila
 • Medlemsansökan, Allan Anttila
 • Slutord, Agneta Lindh Wennefjord

SSL-bladet100.pdf

Copyright © 2011-2018 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia