ssl-header

Anmälan till rikssymposium i Östersund

Länk till anmälan.

https://www.sjukhuslararforeni...

Verksamhetsplan 2019-2021

Verksamhetsplan

Verkamhetsplan.docx

Protokoll riksmötet 2017 i Umeå

Nedan hittar du länken för att kunna ta del av protokollet från riksmötet i Umeå.

Protokoll fört vid SSL riksmöte i Umeå.docx

Verksamhetsplan 2017-2019

verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017.docx

FONDTIPS

Det händer att vi i SSLs styrelse får frågor från våra medlemmar om tips på fonder att söka medel från till olika slag av fortbildning, Rikssymposier, HOPE-kongresser samt annat utbyte av olika slag för oss sjukhuslärare. Med anledning av detta har vi nu gjort ett försök att sammanställa en lista över de fonder där det finns möjligt för oss att söka pengar från.

Fondtips.docx

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2015-2016.docx

Remissyttrande rörande Allmänna råd

Hej alla!

I länken nedan kan ni ta del av och läsa remissyttrande rörande Allmänna råd med kommentarer utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus lämnat av Sveriges Sjukhuslärarförening.

Dnr 2015:1375

Allmänna råd, remissvar SSL.pdf

Sammanfattning Cafemodellen Halmstad

I länken nedan hittar ni sammanfattningen från gruppdiskussionerna i Halmstad.

Cafémodellen Halmstad sammanfattning.docx

Protokoll från riksmötet 2015

Nedan finner du länken för att kunna ta del av protokollet från riksmötet i Halmstad.

Protokoll Riksmöte april 2015.pdf

Sammanfattning av enkätsvaren

I länken nedan hittar du sammanfattningen av de enkätsvar gällande bl.a. löneläge och antal arbetade år inom sjukhusundervisningen för Sveriges Sjukhuslärare. Kanske något att ha med sig på nästa utv.samtal med chefen.

enkät sammanställning av löneläge.docx

protokoll från riksmötet 2013

Nedan hittar ni länken för att kunna ta del av protokollet från riksmötet i Solna

protokoll riksmöte.pdf

RIKSSYMPOSIUM

Tack alla!! 

Tack alla, både deltagare och föreläsare som gjorde Rikssymposiet till ett lyckat och uppskattat arrangemang.

Tack också Solna stad, hotell Park in samt Astrid Lindgrens Barnsjukhus!

Nu ser vi med glädje fram emot Rikssymposiet 2015 som kommer  äga rum i Halmstad. Tack Halmstad!

Protokoll från Riksmöte

ssl-article-img

Nedan hittar ni länken för att kunna ta del av protokollet från riksmötet i Malmö.

 

protokoll_ssl_riksmote2011.docx

Copyright © 2011-2022 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia