ssl-header
123

Välkommen

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA),  barnpsykiatriska kliniker (BUP) och behandlingshem.

styrelsemöte i september

ssl1568098652

I ett sensommarfagert Stockholm möttes SSL:s styrelse för läsårets första möte. Vi välkomnade varmt in Tora Borén från Linköping och Helen Olsson från Gävle i styrelsen. Tora är nu vice ordförande och Helen vår nya redaktör. Det innebär att det är till Helen ni ska skicka in era bidrag till SSL-bladet fortsättningsvis; helene.olsson@regiongavleborg.se

Vi i SSL:s styrelse är också oerhört tacksamma över att Allan Anttila efter vår ödmjukaste vädjan stannar kvar som kassör till nästa Riksmöte, om ingen annan finner detta uppdrag lockande före dess och kan ta över.

Under kommande år kommer vi framför allt att fokusera på sjukhuslärarnas löner och möjlighet till skräddarsydd fortbildning för oss. Dessutom uppmärksammar vi våra förskoleklasselever som nu lever under två huvudmän då de är inlagda på sjukhus. Vi kommer att göra en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Skolverket för att göra dem uppmärksamma på detta. Vad tycker ni medlemmar? Ska de inte höra till oss i skolan då de numera ingår i den obligatoriska skolan? Maila gärna dina/era synpunkter till vår ordförande Karin Svensson; karin.svensson@umea.se

Varma septemberhälsningar, 

SSL:s styrelse

gm Agneta                                           

Copyright © 2011-2019 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia