ssl-header
123

Välkommen

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA),  barnpsykiatriska kliniker (BUP) och behandlingshem.

Styrelsemöte i Stockholm 7-8 april

ssl1649413873

Stockholm den 7-8 april 2022.

I ett snöigt Stockholm träffades den nya styrelsen för ett givande och intensivt möte. Mötet startade på torsdag eftermiddag på Nya Karolinska och avslutades fredag eftermiddag. Vi har ägnat oss åt att prata om och dra upp riktlinjer kring den planerade fortbildningen som vi ska ha tillsammans med SPSM under höstterminen. Vi har lagt mycket tid på att spåna kring vår Hemsida och en arbetsgrupp har skapats. Det känns kul! Vi har även ägnat mycket tid åt vår Verksamhetsplan. När vi känner oss färdiga med den så kommer den att publiceras på hemsidan och i SSL-bladet. 

En fråga har gått iväg till våra revisorer och vi hoppas att vi ska kunna ha ett kompletterande årsmöte innan terminen är slut. (Revisorerna hade inte hunnit granska föreningens ekonomi inför vårt årsmöte och mötet kunde därför inte fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen).

Vi har även haft ett teamsmöte med kollegorna i Östersund kring Rikssymposiet. Vi ser verkligen fram att äntligen få träffas där den 6-7 september! Man kan fortfarande anmäla sig om inte redan gjort det.

HEJA ÖSTERSUND!


Varma hälsningar

Anna, Niklas, Tora, Helena, Helen, Peter och Karin 

Copyright © 2011-2024 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia