ssl-header

SSL-bladet nr 102

ssl1534462624
 • Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida 
 • Information från ordförande, Karin Svensson
 • Konferensen för skolledare med ansvar för särskild undervisning på sjukhus, Jane Oxalaryd
 • Minnesanteckningar från Barnonkolognätverkets konferens för sjukhuslärare, Carina Lindquist
 • Vad händer i Växjö? Cecilia Dahlberg och Maria Strand Gustbée
 • Varför klarar inte min elev kunskapsmålen? Ann Butler Nordkvist 
 • Följ tråden – ett stödmaterial för att skriva berättelser. Cristina Eklund 
 • Information, SSL och HOPE! 
 • Ändringar till hemsidan, adressändringar m.m. Niklas Johansson o Allan Anttila 
 • Medlemsansökan - blankett, Allan Anttila 
 • Slutord, Agneta Lindh Wennefjord

SSL-bladet, 2018 04 16.pdf

Copyright © 2011-2019 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia